Aktualizace pravidel


Vzhledem k tomu, že AFLS vzniká za pochodu, ještě před zahájením soutěže došlo k drobným změnám v pravidlech. Jejich aktuální znění naleznete zde! Aby nedocházelo k nedorozumnění, jediná platná pravidla budou předány zástupcům jednotlivých týmů na schůzce dne 11.1.2013 v tištěné podobě s podpisem organizátorů soutěže.

Na této schůzce se mimo jiné proberou pravidla, odsouhlasí zařazení jednotlivých mužstev do ligy a dojde k rozlosování zápasů. Těšíme se na setkání s Vámi!